Voorbereidingen teamindelingen seizoen 2020-2021

11-5 Nieuws

Nieuws vanuit de TC: voorbereidingen teamindelingen seizoen 2020-2021

 

Aan het eind van het hockeyseizoen worden de teams van het volgende jaar weer samengesteld. Omdat dit regelmatig een onderwerp van gesprek is, vertellen we je graag vooraf hoe we daar bij de Haaskamp mee omgaan. Want het maken van de teamindelingen betekent dat we met verschillende wensen en belangen rekening moeten houden.

 

De belangrijkste aspecten uit het selectiebeleid van de Haaskamp zijn:

- De Haaskamp volgt de KNHB visie op de ontwikkeling van (jeugd)spelers. Voor meer info kijk op het de website van de KNHB.

- De TC maakt en bepaalt de teamindelingen, maar staat open voor input. Voordat we keuzes maken, vragen we ook om input. Van de kinderen zelf, de coaches, trainers en de leden van de Technische Commissie (TC). Dit doen we normaliter het gehele jaar door. Dit seizoen is door Corona deze periode korter geweest en hebben helaas, in tegenstelling tot voorliggende jaren, geen persoonlijke gesprekjes met de kinderen kunnen plaatsvinden.

- In plaats van deze persoonlijke gesprekjes met de kinderen, stellen we dit jaar ouders en kinderen in de gelegenheid eventuele aandachtspunten uiterlijk 17 mei a.s. per mail te delen aan [email protected]

- Het maken van een teamindeling betekent dat we met verschillende aspecten rekening moeten houden; van elk individu, het team, de club en de KNHB-richtlijnen. We kunnen hierdoor mogelijkerwijs niet aan alle door ouders en kinderen (ingediende) aandachtspunten vervullen.

- Er vinden géén selectiewedstrijden plaats.

- De teamindelingen worden uiterlijk in juni gepubliceerd. Daarna streven we er nog naar dit seizoen in de nieuwe teamsamenstelling te trainen.

- Na het publiceren van de nieuwe teamindeling organiseren we een ‘Corona-proof informatieavond’ voor ouders. Ouders kunnen dan vragen stellen en de TC licht haar keuzes graag toe. Nadere informatie hierover volgt.

 

De teamindelingen worden gemaakt op basis van de volgende criteria: leeftijd, team-/lijncompleetheid, sociale aspect (vriendjes/woonplaats) en spelbeleving/motorische vaardigheden van kinderen. De Haaskamp verwerkt de evaluatiegegevens in overeenstemming met de AVG en de Nederlandse wet, op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Onze privacyverklaring is te vinden op de website.

 

Tot slot

Het maken van de teamindelingen is voor de TC elk jaar weer een behoorlijke opgave. Je kunt er van uitgaan dat dit gebeurt met de grootst mogelijke integriteit en zorgvuldigheid, waarbij met zoveel mogelijk belangen rekening wordt gehouden. Heb je vragen over de manier waarop bepaalde keuzes gemaakt worden, vraag de betreffende TC-er: Sanne, Walter, Henk, Jeroen, Melanie, Mirel of Berbeli. Hun contactgegevens zijn hier te vinden.

 
11-5-2021 algemeen