Zaalhockey en Corona

5-12 Nieuws

Onze zaaltrainingen vinden plaats in De Binder in Leersum en De Ploeg/Allemanswaard in Amerongen. Graag willen we nog even extra benadrukken dat wij verwachten dat iedereen die speelt en aanwezig is in de zaal zich houdt aan de huisregels en de Coronamaatregelen van de betreffende zaal, dus ook bij de zalen waar de competitiewedstrijden gespeeld gaan worden.

Coronatoegangsbewijs (CTB)
Sporters vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van de sportzaal gecontroleerd worden op een CTB. Bij de ingang van de sportzaal (tevens toegang kleedkamers) zal gecontroleerd worden op een geldig CTB en legitimatie. Zonder geldig CTB kunnen we helaas geen toegang verschaffen tot de sportzaal.

De controle van het CTB zal worden uitgevoerd door onze trainers bij de trainingen en bij de wedstrijden ligt deze verantwoordelijkheid bij de Zaalwacht.

Uitzonderingen CTB
Personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB-verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, scheidsrechters, alle noodzakelijke vrijwilligers (zaalwacht/helpers vanwege het opruimen/klaarleggen van de balken) en de strikt noodzakelijke rijouders. In z’n algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken.

Daarnaast geldt de vrijstelling van de CTB-plicht alleen voor de periode waarin de functie wordt uitgevoerd. Zodra de functie is beëindigd, dient diegene de sportzaal te verlaten. In de sportkantine bijvoorbeeld geldt na afloop wel de CTB-verplichting.

Mondkapje
In ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen. Tijdens het geven van een les, training of instructie is het niet verplicht om een mondkapje te dragen als dit het geven van de les, training of instructie te veel belemmert. Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht tijdens het verplaatsen.

1,5 meter afstand
Let op: de 1,5 meter afstand geldt overal (vanaf 18 jaar), behalve tijdens het sporten.

Teams die, vanwege de zaalcompetitie-opzet die veelal in drieluiken worden gespeeld, een tussenwedstrijd hebben voor ze zelf weer mogen spelen, zijn gedurende die tussenwedstrijd functioneel aanwezig. Zij moeten immers nog spelen. Zij kunnen in de zaal op de banken hun volgende wedstrijd afwachten (niet op de tribune, deze zijn bij De Binder en De Ploeg/Allemanswaard gesloten). Let daarbij wel op de geldende 1,5 meter afstand-regels (vanaf 18 jaar), ook onderling in het team en het dragen van een mondkapje (voor iedereen van 13 jaar en ouder). Dit geldt zowel voor senioren- als juniorenteams. Daarnaast is het mogelijk om van de kantine gebruik te maken tijdens de tussenwedstrijd, maar houdt er dan rekening mee dat voor iedereen de CTB-verplichting zoals in de horeca geldt.

Als je klaar bent met sporten, is het niet de bedoeling om daarna als publiek bij een wedstrijd of training aanwezig te zijn.

Publiek, ouders en verzorgers zijn tijdens trainingen en wedstrijden niet toegestaan in de sportzaal. Bij de Binder en De Ploeg zijn de tribunes gesloten. Op vertoon van CTB kunnen zij wel tot 17:00 uur plaatsnemen in de horecagelegenheden van De Binder of De Proloog. (Let op: bij de Binder is het niet toegestaan om voor de deuren die toegang hebben tot de zaal te gaan staan.)

Als de richtlijnen veranderen dan wordt iedereen via Lisa en de website op de hoogte gesteld.

 
5-12-2022 algemeen