Lidmaatschap 
Contributiebedragen 2018/2019 
Contributiereglement 2018/2019 
Jeugdlid worden (leeftijdsindeling, 3x meetrainen, etc.) 
Ledenadministratie 
Machtiging voor automatische incasso 
Opzeggen lidmaatschap 
 


Opzeggen lidmaatschap 
 

Opzeggingen of wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgeven bij de ledenadministratie.

Dit kan zowel per brief als per e-mail:

Christine Glazener
Veerweg 6
4024 BP Eck en Wiel
telefoon: 0344 - 69 41 16
Per email:[email protected]

 

Daarnaast is het ook mogelijk het lidmaatschap op te zeggen door in te loggen op LISA-team, daar vind je een opzegmodule.

In 2017 is de uiterste opzegdatum1 mei. Dit in verband met het samenstellen van de teams en opgave hiervan aan de KNHB voor het volgende seizoen.

Bij niet tijdig opzeggen loopt het lidmaatschap door en wordt de hele contributie voor het komende seizoen geïnd. Daarbij dupeer je bovendien het team waarbij je dan ingedeeld wordt.

Overigens krijg je altijd een bevestiging van je opzegging. De opzegging is pas definitief als een bevestiging ontvangen is van de ledenadministratie.

Mondelinge of andere mededelingen zullen nooit als zodanig geaccepteerd worden.