FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Accommodatie en bar  Aantal vragen: 8
 Arbitrage  Aantal vragen: 7
 Automatisering en website  Aantal vragen: 3
 Bescherming  Aantal vragen: 7
 Lidmaatschap  Aantal vragen: 6
 Trainersinfo  Aantal vragen: 2
 Zaalhockey  Aantal vragen: 5

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Lidmaatschap
Contributiebedragen 2018/2019 

 
Contributiereglement 2018/2019 

Download contributiereglement  
Jeugdlid worden (leeftijdsindeling, 3x meetrainen, etc.) 

De Haaskamp is een groeiende club met inmiddels ca. 380 leden. De groep jonge hazen (jeugd) is ruimschoots vertegenwoordigd.

Een enthousiast team van trainers en begeleiders werkt dan ook hard aan een goede opbouw van het spelniveau vanaf de jongste jeugd naar seniorenteams.

Aan de basis staat de hockeyklas voor de jongste jeugd, waar de zgn. Ieniemini’s (5 jaar) en Benjamini’s (6 jaar) spelend leren hockeyen. Vervolgens gaat een kind 3-tal, 6-tal, 8-tal en uiteindelijk 11-tal wedstrijden spelen. Voor kinderen die op latere leeftijd instromen is er, indien nodig, naast de reguliere training een extra techniektraining om de hockey “skills” goed onder de knie te krijgen.
Uw kind kan vrijblijvend kennis maken met de hockeysport door 3x mee te trainen. U kunt haar/hem hiervoor opgeven via: [email protected]. U krijgt dan info over met welk team en wanneer uw kind mee kan trainen.

Leeftijdsindeling

Ieniemini's
vanaf 5 jaar
Benjamini's
vanaf 6 jaar
F jeugd
vanaf 7 jaar
E jeugd
vanaf 8 jaar
D jeugd
vanaf 10 jaar
C jeugd
vanaf 12 jaar
B jeugd
vanaf 14 jaar
A jeugd
vanaf 16 jaar

 
Lid worden?
 
 
 
Ledenadministratie 

Inschrijving, adreswijziging, en uitschrijving loopt via de ledenadministratie.

Ledenadministratie:
Christine Glazener
Veerweg 6
4024 BP Eck en Wiel 
telefoon: 0344 - 69 41 16

Heeft u een vraag voor de ledenadministratie of wilt u een wijziging doorgeven: [email protected].
 
Inschrijven kan eenvoudig via het aanmeldingsformulier op onze website. Indien de aangemelde speler eerder lid is geweest van een andere hockeyvereniging dan geldt de afspraak binnen de KNHB dat er eerst geïnformeerd wordt bij de vorige vereniging, of er geen financiële verplichtingen meer jegens hen zijn van de bij ons aangemelde speler. Deze verplichtingen dienen eerst te zijn voldaan voordat wij een nieuwe speler als lid van onze vereniging mogen inschrijven. Deze afspraak bevordert de onderlinge vriendschappelijke banden binnen de Hockey Bond.
  
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 mei te worden gedaan. Een telefoontje heeft geen rechtsgeldigheid.
  
 
Machtiging voor automatische incasso 
U kunt uw lidmaatschapsgeld via automatische incasso laten betalen. Dit levert u een betalingskorting van 23 euro per lid op. Heeft u nog geen machtiging verleend voor automatische incasso?
 
Print dan snel het formulier uit via de website, onderteken dit en lever het in bij of stuur het op naar de penningmeester, M.C. Verloopweg 25, 3956 BM Leersum.
 

 
Opzeggen lidmaatschap 

Opzeggingen of wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgeven bij de ledenadministratie.

Dit kan zowel per brief als per e-mail:

Christine Glazener
Veerweg 6
4024 BP Eck en Wiel
telefoon: 0344 - 69 41 16
Per email:[email protected]

 

Daarnaast is het ook mogelijk het lidmaatschap op te zeggen door in te loggen op LISA-team, daar vind je een opzegmodule.

In 2017 is de uiterste opzegdatum1 mei. Dit in verband met het samenstellen van de teams en opgave hiervan aan de KNHB voor het volgende seizoen.

Bij niet tijdig opzeggen loopt het lidmaatschap door en wordt de hele contributie voor het komende seizoen geïnd. Daarbij dupeer je bovendien het team waarbij je dan ingedeeld wordt.

Overigens krijg je altijd een bevestiging van je opzegging. De opzegging is pas definitief als een bevestiging ontvangen is van de ledenadministratie.

Mondelinge of andere mededelingen zullen nooit als zodanig geaccepteerd worden.